Ünvan : Y.V.Çəmənzəminli 1996/Bakı

Telefon : +994554003535

E-poçt : [email protected]

Maliyyə-mühasibatlıq xidməti

Process list

Maliyyə-mühasibatlıq xidməti
 • Büdcə, publik , kommersiya və qeyri kommersiya təşkilatlar üçün mühasibat uçotunun ( vergi və beynəlxalq maliyyə uçotu üzrə) qurulması və müşayəti
 • Gündəlik əməliyyatlar üzrə müxabirləşmələrin aparılması və  1C proqramına inteqrasiyası
 • Qeydiyyat kitablarının işlənib hazırlanması
 • Gəlirlər və xərclərin uçotu
 • Aktivlər, öhdəliklər və kapitalın uçotu
 • Mühasibat hesablarının qeydiyyat kitabları ilə üzləşdirilməsi
 • Sınaq  balansının hazırlanması
 • Anbar idarəetmə sisteminin qurulması və hesabatlılığın təmini
 • İnventarizasiyanın aparılması və sənədləşdirilməsi

 

 • Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının (Vergi və MHBS uçotu üzrə) hazırlanması:
 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
 • Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı
 • Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat

 

 • Dövlət hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi:
 • Dövlət Vergi xidmətinə təqdim olunan hesabatlar
 • Dövlət Sosial Müdafiə fonduna təqdim olunan hesabatlar
 • Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim olunan hesabatlar

Xidmətlərimiz

Təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələrdə mövcud biznes proseslərin təhlili və optimallaşdırılması.

Biznesə dəstək xidməti

Biznesə dəstək xidməti

Maliyyə hesabatlarının analitik təhlili (risk analizi, common size analysis)

Maliyyə-mühasibatlıq xidməti

Maliyyə-mühasibatlıq xidməti

Gündəlik əməliyyatlar üzrə müxabirləşmələrin aparılması və 1 C proqramına inteqrasiyası

Təlimlər

Təlimlər

Maliyyə - mühasibat kursları (nəzəri-paktiki)

Biz Sizə Keyfiyyətli Tam və Sərfəli Xidmət Təklif edirik.