Ünvan : Y.V.Çəmənzəminli 1996/Bakı

Telefon : +994554003535

E-poçt : [email protected]

Biznesə dəstək xidməti

Process list

Biznesə dəstək xidməti

- Biznesin diaqnostikası

- Maliyyə hesabatlarının analitik təhlili (“risk” analizi, “common size analysis”)

- İnvestisiya layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və müşayəti

- Maliyyə əmsalları ilə iş mexanizminin həyata keçirilməsi

- Üfüqi və şaquli təhlillərin aparılması

- Əməliyyat effektivliyinin artırılması

- Biznes proseslərin optimallaşdırılması

- Xərclərin optimallaşdırılması

- Səmərəli təkliflər paketinin hazırlanması

- Logistika xidmətinin optimallaşdırılması

- Təchizat sisteminin optimallaşdırılması

- Təmir xidmətinin optimallaşdırılması

- Podratçılarla işin optimallaşdırılması

- HR xidmətlərinin effektivliyinin artırılması

- Vəzifə standartlarının hazırlanması

- İşçi sayının optimallaşdırılması və motivasiya

- Normativ və metodiki sənədlərin işlənilməsi

- Monitorinqlərin aparılması

- Proses iştirakçılarının təlimləndirilməsi

- Risklərin qiymətləndirilməsi xidməti

Xidmətlərimiz

Təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələrdə mövcud biznes proseslərin təhlili və optimallaşdırılması.

Biznesə dəstək xidməti

Biznesə dəstək xidməti

Maliyyə hesabatlarının analitik təhlili (risk analizi, common size analysis)

Maliyyə-mühasibatlıq xidməti

Maliyyə-mühasibatlıq xidməti

Gündəlik əməliyyatlar üzrə müxabirləşmələrin aparılması və 1 C proqramına inteqrasiyası

Təlimlər

Təlimlər

Maliyyə - mühasibat kursları (nəzəri-paktiki)

Biz Sizə Keyfiyyətli Tam və Sərfəli Xidmət Təklif edirik.